Finn Valley Remembrance Run Sunday 7th Nov 2021

Finn Valley AC                                                                                   

Remembrance Run 2021                                                                                              

Place     Bib          Name    M/F        AG          ChipTime             GunTime

1.            634         , Gary Slevin       M            MO        31:59     31:59

2.            621         , Eoghain McGinley     M            MO        32:22     32:22

3.            570         , Chris McGuinness         M            MO        32:41     32:41

4.            667         , Johnny Canning              M            MO        33:29     33:29

5.            887         Doherty, Riley    M            MO        33:28     33:40

6.            717         , Matthew  McLaughlin  M            MO        33:45     33:45

7.            900         Doherty, Pearl   F              FO          33:46     33:58

8.            895         Harvey, Ciara      F              FO          33:58     34:11

9.            748         , Patrick  Trimble              M            MO        35:11     35:12

10.          635         , Gavin Crawford              M            MO        35:31     35:31

11.          672         , Karol Doherty  M            MO        35:55     35:55

12.          640         , Geraldine Browne         F              FO          35:48     36:16

13.          595         , Declan Gallagher            M            MO        36:36     36:37

14.          861         Robinson, Stephen          M            MO        37:06     37:06

15.          598         , Derek Somerville           M            MO        38:02     38:02

16.          632         , gary mcfadden               M            MO        39:33     39:33

17.          883         Devine, Gary      M            MO        39:50     39:57

18.          738         , Niall  Kerlin       M            MO        40:13     40:13

19.          727         , Michael McHugh            M            MO        40:22     40:24

20.          552         , Barry Mackey  M            MO        40:22     40:26

21.          917         Bonner, Marie   F              FO          40:41     40:47

22.          724         , Michael Duncan             M            MO        40:47     41:01

23.          551         , Barry Donnelly M            MO        41:06     41:07

24.          749         , Patrick Duffy    M            MO        41:31     41:33

25.          881         Crossan, Brian    M            MO        41:28     41:35

26.          773         , Seamus  O Donnell        M            MO        41:42     41:50

27.          848         Devine, Catriona               F              FO          41:53     41:54

28.          648         , Hugh Bonner   M            MO        41:44     41:54

29.          857         Gallagher, Gerard            M            MO        41:54     41:55

30.          909         Gallagher, Shane              M            MO        41:54     41:56

31.          626         , Frank  Mc Taggart          M            MO        41:57     41:59

32.          845         Carlin, Shea        M            MO        42:03     42:05

33.          793         , Stephen  Shiels               M            MO        42:05     42:16

34.          573         , Ciaran Anderson            M            MO        42:19     42:23

35.          913         Mc Daid, Paul     M            MO        42:13     42:23

36.          563         , Brian Kerrigan M            MO        42:36     42:41

37.          650         , Ian Gallagher   M            MO        42:40     42:50

38.          572         , Ciaran  McHugh              M            MO        42:52     42:58

39.          628         , Garrett  Mc Carron        M            MO        42:48     42:58

40.          571         , Ciara Cunningham         F              FO          42:59     43:04

41.          623         , Eugene Mccollum          M            MO        43:05     43:10

42.          855         Kearns, Garyfalia              M            MO        43:33     43:38

43.          864         Mullan, Luke      M            MO        43:37     43:47

44.          746         , Pat  Brady         M            MO        43:42     43:49

45.          853         Boyle, Marie       F              FO          43:57     44:03

46.          600         , Dermot Ward  M            MO        44:02     44:08

47.          676         , Kathryn Gibbons            F              FO          44:06     44:11

48.          759         , Philip McGovern            M            MO        44:14     44:19

49.          884         Connolly, Eamon              M            MO        44:16     44:21

50.          877         Byrne, Kay           F              FO          44:25     44:27

51.          562         , Brian Gormley M            MO        44:27     44:29

52.          870         Mc Lean, Norman            M            MO        44:20     44:31

53.          733         , Naoise Enright F              FO          44:22     44:31

54.          666         , John Wauchope             M            MO        44:28     44:32

55.          882         Patton, Blathinaid            F              FO          44:44     44:48

56.          591         , Danny Lynch    M            MO        44:53     45:02

57.          685         , Liam  Cleary     M            MO        44:49     45:03

58.          755         , Paul Mc Cabe  M            MO        44:53     45:08

59.          633         , Gary Price         M            MO        45:08     45:13

60.          753         , Paul Duddy       M            MO        45:38     45:42

61.          843         O Gara, Bronagh               F              FO          45:53     45:59

62.          631         , Gary Clarke       M            MO        45:58     46:08

63.          606         , Dominic Carlin M            MO        45:58     46:12

64.          726         , Michael Gallagher         M            MO        46:14     46:26

65.          873         Quinn, Seamus  M            MO        46:07     46:26

66.          728         , Michael Thompson       M            MO        46:15     46:35

67.          932         Harkin, Linda      F              FO          46:12     46:36

68.          725         , Michael Gallagher         M            MO        46:16     46:36

69.          821         Doherty, 1998 Hugo        M            MO        46:22     46:37

70.          745         , Paddy Doherty M            MO        46:26     46:42

71.          777         , Sean O Leary    M            MO        46:27     46:47

72.          679         , Kevin Gallagher              M            MO        46:41     46:49

73.          548         , Anthony Hutton             M            MO        46:45     46:49

74.          841         Healy, Thomas  M            MO        46:39     46:49

75.          869         Sweeney, Paul  M            MO        46:45     46:51

76.          795         , Taylor Neilands               M            MO        46:38     46:52

77.          924         Doherty, Allister               M            MO        46:42     46:54

78.          700         , Margaret  Shiels             F              FO          46:48     46:54

79.          664         , John Mc Gee   M            MO        46:46     47:03

80.          866         O Neill, Cathal    M            MO        47:07     47:12

81.          593         , Decky Duffy     M            MO        47:15     47:22

82.          834         Mc Laughlin, Jim               M            MO        47:15     47:31

83.          756         , Paul McNamee               M            MO        47:26     47:42

84.          862         Maguire, Carol   F              FO          47:36     47:42

85.          874         Kelly, Brian          M            MO        47:37     47:43

86.          663         , John Griffin      M            MO        47:31     47:48

87.          804         , Warren Blackburn         M            MO        47:46     47:54

88.          610         , Eamon Coyle   M            MO        47:52     47:57

89.          897         Haden, Mark      M            MO        47:41     47:59

90.          768         , Sabrina Wade  F              FO          47:58     48:02

91.          828         Hennigan, Malcolm         M            MO        47:52     48:08

92.          642         , Graham  Neilands          M            MO        47:56     48:09

93.          923         Margey, Bryan   M            MO        48:01     48:17

94.          778         , Shane Macdonald          M            MO        47:57     48:17

95.          661         , John  Ferry       M            MO        48:07     48:18

96.          615         , Eilish Bell           F              FO          48:00     48:19

97.          656         , Jennifer Lynch F              FO          48:18     48:22

98.          851         Connolly, Mark  M            MO        48:19     48:38

99.          761         , Roisin  McGlynn             F              FO          48:31     48:46

100.        545         , Anne Robinson               F              FO          48:36     48:47

101.        936         Lafferty, Grace  F              FO          48:37     48:53

102.        662         , John Bradley    M            MO        48:44     48:54

103.        824         Friel, James        M            MO        48:49     48:59

104.        894         Healy, Killian       M            MO        48:51     49:00

105.        776         , Sean Carlin        M            MO        49:02     49:10

106.        742         , Orla Friel           F              FO          49:05     49:21

107.        750         , Patrick Mclaughlin         M            MO        49:08     49:22

108.        596         , Declan Irwin     M            MO        49:22     49:26

109.        611         , Ed Harte            M            MO        49:24     49:30

110.        902         Campbell, Donal               M            MO        49:16     49:35

111.        779         , SHARON BARR F              FO          49:25     49:35

112.        533         , Aidan Gallagher              F              FO          49:44     49:55

113.        658         , Jim McLaughlin               M            MO        49:49     49:58

114.        767         , Ross Doherty   M            MO        49:42     49:58

115.        588         , Damien  Alexander       M            MO        49:41     49:58

116.        560         , Brendan Patton              M            MO        49:47     50:03

117.        792         , Stephen  Browne           M            MO        50:05     50:10

118.        536         , Amanda  McNulty          F              FO          49:58     50:10

119.        801         , Tony  Grant      M            MO        50:17     50:20

120.        740         , Noel McMonagle           M            MO        50:35     50:38

121.        599         , Dermot McCrossan       M            MO        50:35     50:38

122.        926         Lafferty, Jessica F              FO          50:26     50:40

123.        638         , Georgina  Reid F              FO          50:28     50:41

124.        736         , Natasha Irvine F              FO          50:36     50:46

125.        699         , Malcolm Johnston         M            MO        50:36     50:46

126.        594         , Declan Callaghan            M            MO        50:37     50:50

127.        754         , Paul Gallen       M            MO        50:44     50:54

128.        886         Ward, Caroline  F              FO          50:43     50:58

129.        796         , Terence Gallagher         M            MO        51:04     51:11

130.        769         , Sally-Ann Mulholland   F              FO          51:05     51:12

131.        722         , Michael  Kearney           M            MO        51:07     51:13

132.        889         Ward, John         M            MO        51:15     51:29

133.        603         , Diane Gallagher              F              FO          51:18     51:31

134.        687         , Lisa  Mc Daid    F              FO          51:28     51:31

135.        996         Lawerence, Emma           F              FO          51:30     51:33

136.        686         , Liam Clarke      M            MO        51:34     51:37

137.        532         , Adrian Moore M            MO        51:34     51:39

138.        813         , MAL HOUSTON              M            MO        51:32     51:39

139.        914         Murphy, Damien              M            MO        51:26     51:39

140.        878         Woods, Paul       M            MO        51:39     51:42

141.        739         , Nicola  Dooher F              FO          51:37     51:44

142.        899         Mc Daid, Shannon           M            MO        51:27     51:46

143.        766         , Roma Foy          F              FO          51:36     51:49

144.        823         Doran, Andrea  F              FO          51:47     51:51

145.        807         , William Maby  M            MO        51:39     51:52

146.        794         , Stephen Canning           M            MO        51:48     51:54

147.        730         , Michelle Carey F              FO          51:43     51:56

148.        896         Mc Nabb, Joanne             F              FO          51:50     51:58

149.        74

 Back
Previous: Autumn Open International Cross Country
Next: DONEGAL ATHLETES SHINE AT ULSTER CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIPS

Follow Us on Twitter